Gallerian

Kontaktuppgifter

Fastighetsägare
Mora Sandviken handel AB

Box 556 70, 102 15 Stockholm

Info@provinsfastigheter.se

 

Fastighetsskötsel
Prenova
Ulf Ågren 070-577 29 99

Centrumledare
Marie Öberg 073-038 40 22
marie-oberg@live.se

Uthyrning

Carl Klingspor

08-52217205
carl@provinsfastigheter.se

Parkering

Q-Park

0771-96 90 00